Destination Business Information System

Dozvedieť sa viac

Vitajte v DBIS

Vitajte na platforme Destination Business Information System.

DBIS je výstupom projektu "Vývoj interaktívneho business intelligence systému na podporu komplexného rozhodovania a plánovania v trhových podmienkach cestovného ruchu", ktorý bol podporený Agentúrou pre vedu a výskum v rámci Všeobecnej výzvy 2014.

V súčanosti je platforma vo vývoji, pre aktuálne informácie prosím kontatktuje nás.


Kontaktuj nás

Zapojte sa

Neváhajte sa registrovať pre spoluprácu a testovanie funkcií platformy DBIS prostredníctvom formulára.

 


Pridaj sa

Prečo DBIS

Originálnosť projektu spočíva v skutočnosti, že odbremeňuje aktérov CR od potreby ručne zbieraných dát z externých zdrojov. Práve naopak dáva priestor užívateľovi na široké možnosti modelovania a testovania potenciálnych inovácií v rôznych podobách aktivít cestovného ruchu (investičné zámery, služby, podujatia, nové atrakcie, technológie atď.)  Navrhnutý destinačný BIS predstavuje základ pre možnosti novej škály IKT riešení v CR (GIS aplikácie, aplikácie a softwarové riešenie pre smart tourism atď.) V neposlednom rade platforma umožňuje rozhodovať a plánovať na základe reálnych výkonnostných trendov v destinácii. Navrhnutý destinačný BIS v slovenských podmienkach manažmentu destinácií cestovného ruchu nemá obdobu. Predstavuje úplne novú koncepciu vnímania riešenia destinácie ako širokospektrálne prepojeného socioekonomického organizmu, ktorý zastrešuje všetkých tvorcov ponuky a dopytu.

KONTAKT

Oddelenie geo a montánneho turizmu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach

Nemcovej 32
042 00 Košice
Slovenská republika

Na Vaše otázky radi odpovieme prostredníctvom dotazníkového formulára. K dotazníku sa dostanete cez hlavného menu prostredníctvom adresára Kontakt.