Branislav KRŠÁK

 (TUKE)

Otvorenie konferencie  privítanie účastníkov

 

Odborný asistent Oddelenia geo a montánneho turizmu (Fakulta BERG, TUKE) ako vedúci riešiteľ projektu DBIS Vás privíta a oboznámi s hlavnými motívmi DiDM 2016.