Jaroslav TEŠLIAR 

(ARR KE)

Adaptívne regionálne plánovanie 

 

Riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, Vás zoznámi s princípmi adaptívneho plánovania, potreby zohľadňovania nových hrozieb na lokálnej a regionálnej úrovni a barierámi z hľadiska absencie dát.