Lenka VARGOVÁ JURKOVÁ

(KOCR Kosice Region) 

Destinačný manažment v Košickom kraji  

 

Riaditeľka Krajskej organizácie cestovného ruchu - Kosice region, Vás prevedie aktuálnym stavom cestovného ruchu v Košickom kraji prostredníctvom indikátorov výkonnosti, oboznámi s plánmi v destinačnom manažmente na krajskej úrovni a zoznámi Vás s benefitmi aplikácie Košice región v mobile.