Mário MOLOKÁČ 

(TUKE)

 Limity monitoringu návštevníkov destinácie 

 

Vedúci Oddelenia geo a montánneho turizmu (Fakulta BERG, TUKE) a člen riešiteľského kolektívu projektu DBIS Vás uvedie do problematiky získavania spätnej väzby a monitoringu turistov z hľadiska limitov únonosti zo strany turistov.