Peter BLIŠŤAN 

(TUKE)

Tvorba máp z hľadiska dostupnosti pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu

 

Riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a GIS (Fakulta BERG, TUKE) a člen riešiteľského kolektívu projektu DBIS Vám priblíži problematiku tvorby účelových máp dostupnosti objektov cestovného ruchu, resp. objektov významných z hľadiska cestovného ruchu pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu.