Tomáš MIŠČÍK

 (KOCR PSK)

 Aplikácia LEGENDARIUM

(video príhovor)

 

Marketingový manažér Krajskej organizácie cestovného ruchu - Severovýchod Slovenska predstaví výsledok gamifikácie ponuky prešovského kraja prostredníctvom interaktívnej aplíkácie Legendárium.