Etapa 1: Vývoj šablóny dátovej banky back office destinačného BIS

Etapa 2: Testovanie a modelovanie funkcií a výstupov dátovej banky back office destinačného BIS

Etapa 3 : Vývoj šablóny geografického informačného systému back office destinačného BIS

Etapa 4 : Integrácia a prepojenie geografického informačného systému s dátovou bankou back office destinačného BIS

Etapa 5: Testovanie a modelovanie funkcií prepojenia geografického informačného systému s dátovou bankou backoffice destinačného BIS

Etapa 6: Vývoj šablóny užívateľského rozhrania front office destinačného BIS

Etapa 7: Prepojenie užívateľského rozhrania (Front Office) s dátovou bankou a GIS (Back Office)

Etapa 8: Testovanie a modelovanie funkcií destinačného BIS