Oddelenie geo a montánneho turizmu
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach

Nemcovej 32
042 00 Košice
Slovenská republika

Oddelenie geo a montánneho turizmu

 

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technická univerzita v Košiciach

 

Nemcovej 32
042 00 Košice
Slovenská republika

 

Z dôvodu plánovaného spustenia pilotného testovania platformy DBIS hlavným partnerom projektu, bude od 1.1.2019 kontaktný a registračný formulár dočasne vypnutý.

Vaše otázky prosím smerujte na zodpovedného riešiteľa projektu branislav.krsak@tuke.sk