2015:

 1. ADN [165933] Maximizing the potential of mining tourism through  knowledge infrastructures / Branislav Kršák ... [et al.]  - 2015.In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 20, č. 4 (2015), s. 319-325. - ISSN 1335-1788  Spôsob prístupu: http://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84950315513&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=58651B173342E4578CE1711E0FAA91F0.WlW7NKKC52nnQNxjqAQrlA%3a70&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2835085595600%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=. [KRŠÁK, Branislav - SIDOR, Csaba - ŠTRBA, Ľubomír - MOLOKÁČ, Mário - HVIZDÁK, Ladislav - BLIŠŤAN, Peter - KOĽVEKOVÁ, Gabriela - LIPTÁKOVÁ, Erika -    DELINA, Radoslav - MESÁROŠ, Peter]
 2. AFH [168763] Augmented Reality and Gamification techniques as ludic and educative experience in tourism / Peter Mesároš ... [et al.]  - 2015.In: Geotour 2015. - Košice : TU, 2015 S. 46. - ISBN 978-80-553-2228-5 [MESÁROŠ, Peter - MESÁROŠOVÁ, Alena - KRŠÁK, Branislav - SIDOR, Csaba - ŠTRBA, Ľubomír - MOLOKÁČ, Mário - HVIZDÁK, Ladislav - BLIŠŤAN, Peter - KOĽVEKOVÁ, Gabriela - LIPTÁKOVÁ, Erika]

 3. AFH [168765] Methods for visitor monitoring in tourist destination in Slovakia / Mário Molokáč, Branislav Kršák, Csaba Sidor  - 2015.In: Geotour 2015. - Košice : TU, 2015 S. 47. - ISBN 978-80-553-2228-5 [MOLOKÁČ, Mário - KRŠÁK, Branislav - SIDOR, Csaba]

 

2016:

 1. AFD [171313] Dostupnosť otvorených dát v podmienkach SR pre monitoring destinácií podľa európskeho systému ukazovateľov cestovného ruchu pre udržateľné destinácie / Csaba Sidor  - 2016.In: Konferencia mladých vedcov 2016. - Košice : TU, 2016 S. 86-93. - ISBN 978-80-553-2532-3 [SIDOR, Csaba]

 2. ADE [170801] Geospatial analysis of POI for trengthening DMOS marketing effectiveness / Peter Blišťan ... [et al.]  - 2016.In: International Journal of Business and Management Studies. Vol. 5, no. 1 (2016), p. 181-185. - ISSN 2158-1479 [BLIŠŤAN, Peter - KRŠÁK, Branislav - ŠTRBA, Ľubomír - SIDOR, Csaba]

 3. ADE [170802] Destinations business information systems for smart destinations: the case study of Kosice county / Ľubomír Štrba ... [et al.]  - 2016.In: International Journal of Business and Management Studies. Vol. 5, no. 1 (2016), p. 177-180. - ISSN 2158-1479  Spôsob prístupu: http://universitypublications.net/ijbms/0501/pdf/DE5C556.pdf. [ŠTRBA, Ľubomír - KRŠÁK, Branislav - SIDOR, Csaba - BLIŠŤAN, Peter]

 4. ADE [170954] Use of augmented reality and gamification techniques in tourism / Peter Mesároš ... [et al.]  - 2016.In: e-Review of Tourism Research. Vol. 13, no. 1/2 (2016), p. 366-381. - ISSN 1941-5842  Spôsob prístupu: http://ertr.tamu.edu/volume-13-issue-12-march-2016-applied-research-notes-3/. [MESÁROŠ, Peter - MANDIČÁK, Tomáš - MESÁROŠOVÁ, Alena - HERNANDEZ, Manuel Ferrer - KRŠÁK, Branislav - SIDOR, Csaba - ŠTRBA, Ľubomír - MOLOKÁČ, Mário - HVIZDÁK, Ladislav - BLIŠŤAN, Peter - DELINA, Radoslav]

 5. ADE [169997] The Use of Social Media and Internet Data-Mining for the Tourist Industry / B. Krsak, and K. Kysela  - 2016.In: Journal of Tourism & Hospitality. Vol. 5, no. 1 (2016), p. 1-3. - ISSN 2167-0269  Spôsob prístupu: http://www.omicsgroup.org/journals/the-use-of-social-media-and-internet-datamining-for-the-tourist-industry-2167-0269-1000197.php?aid=69470. [KRŠÁK, Branislav - KYŠEĽA, Kamil]

 6. ADF KRŠÁK, Branislav - KOĽVEKOVÁ, Gabriela - LIPTÁKOVÁ, Erika - ŠTRBA, Ľubomír - MESÁROŠ, Peter - SIDOR, Csaba - MITTERPÁK, Marek: Meranie efektívnosti podnikoch ubytovacích služieb /  - 2016. In: Podniková revue. Roč. 15, č. 35 (2016), s. 38-47. - ISSN 1335-9746 

 7. AFC KRŠÁK, Branislav - ŠTRBA, Ľubomír - SIDOR, Csaba - LIPTÁKOVÁ, Erika - KOĽVEKOVÁ, Gabriela: Súčasné trendy e-turizmu /  - 2016. In: Economic development of region with an impact on quality of life. - Užhorod : Lira print, 2016 P. 44-49. - ISBN 978-617-596-232-9 

 8. AFC LIPTÁKOVÁ, Erika - KOĽVEKOVÁ, Gabriela - KRŠÁK, Branislav - ŠTRBA, Ľubomír - SIDOR, Csaba: Tourism in Ukraine - a brief introduction to the analysis of the number of incoming and outgoing tourists /  - 2016. In: Economic development of region with an impact on quality of life. - Užhorod : Lira print, 2016 P. 68-75. - ISBN 978-617-596-232-9

 

* Zoznam publikácií je priebežne aktualizovaný podľa Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti